Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


21.12.2016

Nowa taryfa dla usług regazyfikacji LNG

16  grudnia 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę nr 2 dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Taryfa została zatwierdzona na wniosek spółki Polskie LNG S.A., której właścicielem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Termin obowiązywania taryfy nr 2 rozpocznie się 1 stycznia 2017 r.

Taryfa określa stawki za regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w ramach usług długookresowych i krótkookresowych. Stawka za świadczenie usług określona została na poziomie 0,0093 zł/kWh (stawka opłaty stałej) oraz 0,0004 zł/kWh (stawka opłaty zmiennej).

Dodatkowo taryfa definiuje stawkę opłaty za usługę dodatkową, tj. przeładunek LNG na autocysterny, na poziomie 6,7400 zł/MWh oraz stawkę opłaty za usługę rozdzielonego przedłużonego procesowego składowania w zbiorniku LNG (0,1225 zł/MWh za dobę) oraz za usługę rozdzielonej mocy umownej (0,0012 zł/kWh za godzinę).

Szczegółowe zasady świadczenia usług regazyfikacji określa Instrukcja Terminalu.

Taryfa dla usług regazyfikacyjnych LNG nr 2

Drukuj do pliku