Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


19.12.2018

Nowa taryfa dla usług regazyfikacji LNG

17  grudnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę nr 4 dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Taryfa została zatwierdzona na wniosek spółki Polskie LNG S.A., której właścicielem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Termin obowiązywania taryfy nr 4 rozpocznie się 1 stycznia 2019 r.
Taryfa określa stawki za regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w ramach usług długookresowych i krótkookresowych. Stawka za świadczenie usług określona została na poziomie 6,4356 zł/kWh (stawka opłaty stałej) oraz 0,5751 zł/kWh (stawka opłaty zmiennej).

Dodatkowo taryfa definiuje stawkę opłaty za usługę dodatkową, tj. przeładunek LNG na autocysterny, na poziomie 3,9148 zł/MWh oraz stawkę opłaty za usługę rozdzielonego przedłużonego procesowego składowania w zbiorniku LNG (0,1190 zł/MWh za dobę) oraz za usługę rozdzielonej mocy umownej (1,8148 zł/kWh za godzinę).

Szczegółowe zasady świadczenia usług regazyfikacji określa Instrukcja Terminalu.

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 4

Drukuj do pliku