Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


27.01.2019

50 dostawa LNG do Terminalu w Świnoujściu

  • 50 dostawa ze skroplonym gazem ziemnym (licząc od pierwszej w grudniu 2015 r.).
  • Ponad 4000 cystern załadowano w terminalu.
  • 9,6 mln m3 – tyle LNG dostarczono do terminalu od 1 do 49 dostawy
  • Niecałe 130 tys. m3 – tyle LNG dostarczonych zostanie w 50. dostawie

 

Spółka Polskie LNG uzyskała już komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG. To fundamenty pod kolejne etapy prac związane z niezbędną w procesie inwestycyjnym dokumentacją. 

Jednocześnie trwają postepowania przetargowe. Pierwsze z nich ogłoszone w grudniu 2018 roku (czas na składanie ofert d o19 lutego) wyłoni wykonawcę trzech kluczowych elementów programu rozbudowy części lądowej:

Dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych - zwiększających nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
Trzeciego zbiornika LNG – zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca.
Instalacji przeładunkowej LNG na kolej – rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą  dotarcie do nowych potencjalnych klientów.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą przewidujemy do końca 2019 roku. Osiągnięcie przepustowości 7,5 mld Nm3/rocznie planowane jest na 2021 rok. Pozostałe dwa projekty w założeniu  mają zostać ukończone w drugim kwartale 2023 roku. Program Rozbudowy Terminalu LNG zakłada realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Drugie postepowanie (ogłoszone 2 stycznia 2019 roku) dotyczy części morskiej – budowy dodatkowego nabrzeża statkowego. Projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście. W tym przypadku firmy mogą zgłaszać się do 26 lutego br.

Nowe nabrzeże zapewni dodatkowe funkcjonalności Terminalowi LNG w Świnoujściu: umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i możliwość bunkrowania. Są to bardzo ważne usługi, wpisujące się w rozwój infrastruktury tzw. „Małego LNG” (SSLNG - Smal Scale LNG).

 

 

Drukuj do pliku