Start > Biuro prasowe > Połączenie spółek Polskie LNG i GAZ-SYSTEM

Połączenie spółek


 

W ślad za decyzją kierunkową Zarządu spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia ze spółką zależną Polskie LNG S.A., w dniu 21 października 2020 r. Zarządy obydwu spółek podpisały porozumienie o przyjęciu Planu połączenia.

W dniu 31 marca 2021 r. spółki dokonały połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowe przedsięwzięcia i działalność spółki Polskie LNG S.A. będą kontynuowane przez GAZ-SYSTEM jako następcę prawnego Polskie LNG.

Porozumienie
Plan połączenia

Drukuj do pliku