Start > Strefa klienta > Taryfa > Kalkulator opłat

Kalkulator opłat


Kalkulator opłat

Kalkulator opłat służy do oszacowania orientacyjnego kosztu regazyfikacji danego wolumenu LNG, zakładając moc regazyfikacji w wysokości niezbędnej do regazyfikacji zakładanego wolumenu.

Wolumen odebrany jest pomniejszany o ilość LNG pobraną w naturze przez Operatora Terminalu zużywaną na cele procesu regazyfikacji (ok. 1,5 %).

Informujemy, że dane obliczone za pomocą powyższego kalkulatora, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Obliczona całkowita opłata za regazyfikację jest opłatą netto. Kwotę tą należy powiększyć o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.


Rodzaj usługi

Wolumen rozładowany [kWh]

Wolumen odebrany [kWh]


Drukuj do pliku