Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


07.05.2020

Aktualizacja harmonogramu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Spółka Polskie LNG wydłuża terminy na złożenie oferty (do 21 maja), a tym samym ogłoszenia wyników (22 maja) oraz podpisania umów na regazyfikację (29 maja).

Zgodnie pkt. 9.3. Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 Polskie LNG S.A. dokonała zmiany harmonogramu tej procedury poprzez wydłużenie terminów na złożenie oferty (do 21 maja), a tym samym ogłoszenia wyników (22 maja) oraz podpisania umów na regazyfikację (29 maja). Mając na uwadze zmianę harmonogramu Polskie LNG S.A. wprowadziło właściwe zmiany do treści Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 oraz do Załącznika nr 3 do Procedury – Wzoru Gwarancji Bankowej. Jednocześnie dokonano doprecyzowania FORMULARZA OFERTOWEGO, który Uczestnik Procedury jest zobowiązany przedłożyć w terminie określonym w Harmonogramie.

Szczegóły dotyczące aktualizacji harmonogramu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020.

Drukuj do pliku