Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


26.04.2022

Konsultacje projektu instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu Instrukcji Terminalu.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne Operator Terminalu opracował projekt Instrukcji Terminalu, który jako projekt instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego zostanie przedłożony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym GAZ-SYSTEM S.A. informuje o publicznym dostępie do tego projektu oraz o możliwości zgłaszania uwag.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacjami w tym zakresie oraz projektem Instrukcji Terminalu dostępnymi na stronie Terminalu w zakładce Strefa Klienta.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 26 maja 2022 r. na adres e-mailowy: kancelaria.warszawa@gaz-system.pl

Drukuj do pliku