Start > Biuro prasowe > Połączenie spółek Polskie LNG i GAZ-SYSTEM

Połączenie spółek


 

W ślad za decyzją kierunkową Zarządu spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie rozpoczęcia procesu połączenia ze spółką zależną Polskie LNG S.A., w dniu 21 października 2020 r. Zarządy obydwu spółek podpisały porozumienie o przyjęciu Planu połączenia.

Połączenie planowane jest na początek 2021 r.

Porozumienie
Plan połączenia

Drukuj do pliku