Roczny wykaz prac


Poniżej Operator Terminalu LNG będzie zamieszczał roczny wykaz planowanych prac, mogących powodować zmiany w warunkach funkcjonowania Terminalu LNG w Świnoujściu, wpływające na ograniczenia w świadczeniu usług: regazyfikacji, przeładunku na autocysterny, wyładunku LNG oraz procesowego składowania gazu.

W poniższych terminach Operator planuje przeprowadzić prace na instalacji Terminalu LNG:

  • od dnia 19.03.2022 do 20.03.2022 - częściowe ograniczenie zdolności rozładunkowych i regazyfikacyjnych Terminalu LNG;
  • do 27.05.2022 do 31.05.2022 - całkowite ograniczenie zdolności załadunkowych na autocysterny;
  • dnia 6.06.2022 - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych i regazyfikacyjnych Terminalu LNG;
  • dnia 7.06.2022 - częściowe ograniczenie zdolności rozładunkowych i regazyfikacyjnych Terminalu LNG;
  • dnia 7.07.2022 - częściowe ograniczenie zdolności rozładunkowych i regazyfikacyjnych Terminalu LNG;
  • dnia 8.07.2022 - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych i regazyfikacyjnych Terminalu LNG
  • od 29.08.2022 do 07.09.2022 - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych Terminalu LNG;
  • od 10.09.2022 do 19.09.2022 - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych Terminalu LNG;

Operator będzie na bieżąco aktualizował informacje w zakresie planowania prac, które mogą mieć wpływ na świadczenie usług.

Drukuj do pliku