Roczny wykaz prac


Poniżej Operator Terminalu LNG będzie zamieszczał roczny wykaz planowanych prac, mogących powodować zmiany w warunkach funkcjonowania Terminalu LNG w Świnoujściu, wpływające na ograniczenia w świadczeniu usług: regazyfikacji, przeładunku na autocysterny, wyładunku LNG oraz procesowego składowania gazu.

W poniższych terminach Operator planuje przeprowadzić prace na instalacji Terminalu LNG:

  • od 23 marca do 25 marca 2021 r. - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych Terminalu LNG;
  • dnia 22 czerwca 2021 r. - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych i regazyfikacyjnych Terminalu LNG;
  • dnia 23 czerwca 2021 r. - częściowe ograniczenie zdolności regazyfikacyjnych Terminalu LNG;
  • od 25 sierpnia 2021 r. - częściowe ograniczenie zdolności regazyfikacyjnych w Terminalu LNG;
  • od 27 sierpnia 2021 r. - częściowe ograniczenie zdolności regazyfikacyjnych w Terminalu LNG;
  • od 7 września do 16 września 2021 r. - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych Terminalu LNG;
  • od 20 września do 29 września 2021 r. - całkowite ograniczenie zdolności rozładunkowych Terminalu LNG.
  • od 21 września do 1 października 2021 r. - całkowite ograniczenie zdolności regazyfikacyjnych i rozładunkowych w Terminalu LNG;

  Operator będzie na bieżąco aktualizował informacje w zakresie planowania prac, które mogą mieć wpływ na świadczenie usług.

  Drukuj do pliku