Start > Strefa klienta > Terminal LNG - dane techniczne > Zdolności Terminalu LNG

Zdolności Terminalu LNG


Informacje o dostępnej zdolności Terminalu LNG zamieszczone poniżej, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

W celu uzyskania praw do zdolności Terminalu LNG należy złożyć do GAZ-SYSTEM (dawniej Polskiego LNG), operatora systemu skraplania gazu ziemnego, wniosek o świadczenie usług regazyfikacji.


Zdolność techniczna Terminalu LNG

6,2 mld m3/rok

Zdolność techniczna regazyfikacji

712 500 Nm3/h

dane bieżące

Zdolność techniczna ramion wyładunkowych

12 000 m3 LNG/h

1 975,680 GWh/dobę

Zdolność przeładunku na autocysterny

12 t LNG/h/st.

5,91 GWh/dobę

Zakontraktowana moc regazyfikacji

712 500 000 Nm3/h

dane bieżące

Zakontraktowana moc przeładunku

130 000 t LNG/rok

Dostępna moc regazyfikacji*

0 Nm3/h

dane bieżące

Nominacje i renominacje dobowe

dane bieżące

Rzeczywista ilość zregazyfikowanego LNG

przepływ gazu na punkcie Terminal LNG ID 777001

Rzeczywista ilość LNG wyładowanego z tankowców

dane bieżące

Rzeczywista ilość LNG przeładowanego na autocysterny

dane bieżące

Ilość gazu w zbiornikach LNG

dane bieżące

* moc regazyfikacji wynikająca z różnicy w cieple spalania może być udostępniona jako Rozdzielona Moc Umowna

GAZ-SYSTEM informuje, iż począwszy od dnia 1 lipca 2022r. w Terminalu LNG w Świnoujściu zostanie zwiększona roczna ilość możliwa do przeładowania do cystern samochodowych o dodatkowe 55 000 ton rocznie. Do skorzystania z dodatkowej mocy przeładunku uprawnieni są wszyscy Użytkownicy Terminalu korzystający obecnie z usług regazyfikacji, w oparciu o długoterminowe Umowy Regazyfikacji. Wnioski o przyznanie dodatkowej mocy przeładunku LNG do cystern samochodowych należy składać do Operatora na zasadach określonych w Instrukcji Terminalu.

Alokacje zdolności regazyfikacyjnej

Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) w ramach procedury Open season przeprowadzonej w okresie 23 czerwca 2009 – 12 lutego 2010 dokonało alokacji zdolności regazyfikacyjnej instalacji LNG na poziomie 370 tys. Nm3/godzinę dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 

17 października 2017 r., w wyniku spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających, wszedł w całości w życie Aneks nr 1 do Umowy Regazyfikacji zawartej między spółkami Polskie LNG i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Na jego mocy PGNiG zakontraktowało całą zdolność regazyfikacyjną Terminalu tj. 570 tys. Nm3/godzinę. Umowa będzie obowiązywać do końca 2034 roku.

 

Metoda regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

Regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Terminalu LNG w Świnoujściu polega na przywróceniu gazu ziemnego z postaci skroplonej (LNG) do postaci gazowej poprzez ogrzanie skroplonego surowca.
Podstawowymi urządzeniami do regazyfikacji LNG są odparowalniki typu SCV (ang. submerged combustion vaporiser). Do odparowania gazu skroplonego używana jest podgrzana, gazami spalinowymi, woda, która następnie oddaje ciepło zanurzonym w niej rurom, przez które przepływa skroplony gaz ziemny.
Współczynnik zużycia  LNG w celu przeprowadzenia procesu regazyfikacji (tzw. WZL - o którym mowa w Taryfie dla usług regazyfikacji LNG) określony jest obecnie na poziomie do 1,5 % wyładowanych ilości LNG w Terminalu LNG w Świnoujściu.

 

Informacje z rynku wtórnego

Obecnie brak ofert rynku wtórnego.

Drukuj do pliku