Witaj w Strefie Klienta

Kontakt w sprawie usług

Kontakt w sprawie świadczonych usług na Terminalu LNG

Instrukcja Terminalu

Zapoznaj się z Instrukcją Terminalu, która stanowi regulamin świadczenia usług regazyfikacji i usług dodatkowych.

Usługi

GAZ-SYSTEM (dawniej Polskie LNG) świadczy zainteresowanym podmiotom usługi regazyfikacji o charakterze krótko- i długookresowym.

Złóż wniosek

W celu zawarcia umowy z GAZ-SYSTEM (dawniej Polskim LNG) złóż wniosek o świadczenie usług regazyfikacji.

Terminal LNG

Obecne techniczne zdolności Terminalu LNG wynoszą 5 mld m sześc. gazu rocznie. Dowiedz się więcej o możliwościach Terminalu LNG.

Taryfa

Aktualna „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 6” operatora systemu skraplania gazu ziemnego.

Rozporządzenie 715/2009

Ustandaryzowane publikacje dotyczące Terminalu LNG w Świnoujściu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty stanowiące podstawę zawarcia umowy na świadczenie usług, autoryzacji zbiornikowca LNG, przepisy portowe, teksty ustaw i rozporządzeń.