Start > Strefa klienta > Archiwum konsultacji z rynkiem > Konsultacje w sprawie projektu Instrukcji Terminalu (IRiET)

Konsultacje w sprawie projektu Instrukcji Terminalu (IRiET)


W dniach od 21 kwietnia do 9 maja 2016 roku, w związku z prowadzeniem końcowych prac zmierzających do komercyjnego uruchomienia Terminalu LNG w Świnoujściu, Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM) przeprowadziło konsultacje projektu aktualizacji Instrukcji Terminalu.

W konsultacjach wzięły udział zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje w sprawie projektu Instrukcji Terminalu (IRiET)

W związku z prowadzeniem końcowych prac zmierzających do komercyjnego uruchomienia Terminalu LNG w Świnoujściu, Polskie LNG S.A.(obecnie GAZ-SYSTEM) zaprosiło wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji Instrukcji Terminalu (IRiET - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu).
Proponowany projekt aktualizacji podyktowany był zarówno wymogami prawa, jak również dążeniem do udostępnienia  niezakontraktowanych zdolności Terminalu LNG w Świnoujściu zainteresowanym podmiotom działającym na rynku.

Wszelkie uwagi i sugestie przekazane w trakcie konsultacji poddane zostały wnikliwej analizie przed opublikowaniem końcowej wersji Instrukcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem aktualizacji IRiET, a ewentualne uwagi oraz sugestie można było zgłaszać do dnia 9 maja 2016 r. przesyłając na adres e-mail: instrukcja@polskielng.pl wypełniony formularz, dostępny poniżej.

Do pobrania:
 
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu - wersja jednolita.

Formularz zgłoszenia uwag ogólnych do projektu IRiET

Formularz zgłoszenia uwag szczegółowych do projektu IRiET

 

Drukuj do pliku