Start > Strefa klienta > Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania


Informujemy, że w związku z połączeniem spółki Polskie LNG S.A. z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., GAZ-SYSTEM wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Polskiego LNG.

Ważne pozostają wszystkie zawarte ze spółką Polskie LNG umowy, których stroną jest teraz GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM stał się stroną wszystkich decyzji wydanych dla spółki Polskie LNG.

Aktualne pozostają również znajdujące się na stronie internetowej dokumenty (instrukcje, procedury, wzory itp.) i mogą być stosowane, a we wszystkich miejscach gdzie odwołano się do spółki Polskie LNG S.A. należy teraz rozumieć spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Jednocześnie informujemy, że rozpoczął się proces aktualizacji i uzgadniania tych dokumentów.
Po połączeniu, jako dane spółki należy stosować dane GAZ-SYSTEM.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
siedziba: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
KRS: 0000264771
NIP: 527-243-20-41
REGON: 015716698
strona internetowa: www.gaz-system.pl
tel.+48 22 220 18 00
faks: +48 22 220 16 06
numer rachunku bankowego: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001

 

Dokumenty stanowiące podstawę zawarcia umowy na świadczenie usług:

Dokumenty uzupełniające do Instrukcji Terminalu:

Dokumenty stanowiące podstawę autoryzacji zbiornikowca LNG:

Instrukcja załadunku cystern:

 

Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 

Pozostałe dokumenty:

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

Drukuj do pliku