Start > Strefa klienta > Taryfa > Taryfa i stawki opłat

Taryfa i stawki opłat


Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 6 spółki GAZ-SYSTEM (dawniej Polskie LNG S.A.), operatora sytemu skraplania gazu ziemnego.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 17 grudnia 2020 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 6" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 6” wprowadzona jest do stosowania od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w sprawie Taryfy

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 6

****

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 5 spółki Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM), operatora sytemu skraplania gazu ziemnego.
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2019 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 5" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 5” wprowadzona jest do stosowania od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Taryfy

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 5

****

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 4 spółki Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM), operatora sytemu skraplania gazu ziemnego.
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 17 grudnia 2018 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 4" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 4” wprowadzona jest do stosowania od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Taryfy

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 4

****

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 3 spółki Polskie LNG S.A. (obecnie GAZ-SYSTEM), operatora sytemu skraplania gazu ziemnego.
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 14 grudnia 2017 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 3" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 3” wprowadzona jest do stosowania od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Taryfy

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 3

****

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 2 spółki Polskie LNG S.A.(obecnie GAZ-SYSTEM), operatora sytemu skraplania gazu ziemnego.
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2016 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 2" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 2” wprowadzona jest do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 roku.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Taryfy

Taryfa dla usług regazyfikacyjnych LNG nr 2


****
Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 1
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 2 czerwca 2016 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 1" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 1” wprowadzona jest do stosowania od dnia 16 czerwca 2016 roku.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Taryfy

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 1

Drukuj do pliku