Parametry LNG


Parametry jakościowe LNG dostarczonego do Terminalu LNG powinny zawierać się w przedziale wskazanym w poniższej tabeli:  
 

Składnik

Lekki

Ciężki

C1 (%mol) 

95.4

 87

C2 (%mol)

3.2 

8,37

C3 (%mol)

3

iC4+nC4 (%mol)

0

1,2

nC5 (%mol)

0

0,23

N2 (%mol)

1,4

0,2

 

Ilość LNG wyrażoną w jednostkach energii (kWh) wyznacza się dla warunków odniesienia zgodnych z normą ISO oraz zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. (dalej: IRiESP) tj.:

  • objętość gazu w temperaturze: 0ºC (273,15 K),
  • ciepło spalania w temperaturze: 25ºC (298,15 K),
  • ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu: 101,325 kPa.

Zawartość w zregazyfikowanym LNG innych składników, takich jak siarkowodór, siarka całkowita, siarka merkaptanowa oraz rtęć musi być zgodna z postanowieniami IRiESP.

Operator Terminalu LNG zapewni, że paliwo gazowe otrzymane w wyniku regazyfikacji LNG dostarczonego do Terminalu LNG, będzie spełniało kryteria określone w IRiESP, w szczególności:

  • ciepło spalania: od 11,177 kWh/m3 (40,237 MJ/m3) do 12,61 kWh/m3 (45,424 MJ/m3),

Współczynniki konwersji, służące do przeliczania ilości gazu ziemnego wyrażone w jednostkach objętości (Nm3) oraz ilości gazu skroplonego (LNG) wyrażane w jednostkach objętości (m3LNG)  na ilości gazu wyrażane w jednostkach energii (kWh), wyznaczane są jako średnia arytmetyczna z ciepła spalania dla gazu lekkiego i ciężkiego, zgodnie z parametrami jakości LNG dla Terminalu LNG w Świnoujściu i przyjmują wartości.

  1. kWh/Nm3 = 11,897
  2. MWh/m3LNG=  6,86

 

Drukuj do pliku