Start > Strefa klienta > Usługi > Usługi regazyfikacji

Usługi regazyfikacji


 

Usługi regazyfikacji są świadczone przez GAZ-SYSTEM (dawniej Polskie LNG S.A.), jako usługi:

  • o charakterze długookresowym, dla użytkowników Terminalu LNG zapewniających co najmniej taką ilość ładunków LNG w danym roku gazowym, iż średnia moc regazyfikacji przez cały rok gazowy wynosi co najmniej 150 tys. m3 gazu ziemnego na godzinę. W ramach długookresowej usługi regazyfikacji Operator Terminalu LNG zapewnia ciągłą realizację zleconej usługi regazyfikacji przez cały rok gazowy, za wyjątkiem prowadzenia uzgodnionych prac w instalacji Terminalu LNG oraz wystąpienia sytuacji awaryjnych i wprowadzenia ograniczeń zgodnie z postanowieniami Instrukcji Terminalu; 
  • o charakterze krótkoterminowym, w okresie co najmniej jednej doby  gazowej do wielokrotności następujących po sobie dób gazowych w jednym roku gazyfikacyjnym.

W ramach usług regazyfikacji, Operator Terminalu LNG zapewnia użytkownikowi Terminalu LNG: wyładunek LNG z tankowca, procesowe składowanie, regazyfikację LNG oraz dostarczenie paliwa gazowego do punktu wyjścia z Terminalu LNG.

Drukuj do pliku