Start > Strefa klienta > Złóż wniosek

Złóż wniosek


Podmiot ubiegający się o świadczenie usługi regazyfikacji albo usług regazyfikacji i usług dodatkowych składa wniosek o świadczenie usługi regazyfikacji do Operatora Terminalu LNG na adres: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dawniej Polskie LNG S.A.)
Biuro w Warszawie
Jerozolimskie Business Park
Aleje Jerozolimskie 146, budynek B
02-305 Warszawa

oraz przesyła dokumenty na adres e-mail: sekretariat.warszawa@polskielng.pl

Operator Terminalu LNG przeprowadza weryfikację wniosku o świadczenie usługi regazyfikacji i informuje wnioskodawcę o wynikach rozpatrzenia dokumentu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w celu zawarcia umowy regazyfikacji, Operator Terminalu LNG przekazuje wnioskodawcy projekt umowy regazyfikacji.

Formularz wniosku o świadczenie usług regazyfikacji
Instrukcja do wniosku o świadczenie usług
Instrukcja Terminalu – wersja obowiązująca
Wzór krótkoterminowej umowy regazyfikacji
Zasady realizacji usług regazyfikacji do krótkoterminowej umowy

Drukuj do pliku