Start > Terminal LNG > LNG w pigułce > Historia LNG

Historia


 

Po raz pierwszy skroplenia gazu, czyli zamiany fazy gazowej w ciekłą, dokonał brytyjski fizyk i chemik Michael Faraday (1791–1867).

W 1883 roku profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskiemu - udało się skroplić tlen i azot z powietrza atmosferycznego. Jednakże technologię schładzania i skraplania, którą można zastosować w urządzeniach chłodniczych opatentował w 1896 roku niemiecki inżynier i przedsiębiorca Karl Paul Gottfried von Linde, który w 1873 roku zbudował pierwsze urządzenie chłodzące w Europie.

Pierwsza chłodziarka na świecie pojawiła się jednak w Australii, a zaprojektował i skonstruował ją Szkot - James Harrisson, z zawodu drukarz i dziennikarz. Pierwotnie wymyślona technologia służyła schładzaniu powietrza, a po raz pierwszy została zastosowana przez przemysł spożywczy.

Technologia schładzania i skraplania gazu ziemnego została po raz pierwszy zastosowana w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza instalacja do skraplania LNG rozpoczęła działanie w Zachodniej Wirginii w 1917 roku, a pierwsza komercyjna instalacja skraplająca została zbudowana w Cleveland w stanie Ohio (USA), w 1941 roku.

Pierwszy transport skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG - Liquefied Natural Gas) miał miejsce dopiero po II Wojnie Światowej. W styczniu 1959 roku, przekształcony z używanego w czasie II Wojny Światowej transportowca, statek „The Methane Pioneer" wypłynął z Lake Charles w Luizjanie (USA) z ładunkiem m.in. LNG, aby przybyć do Canvey Island w Wielkiej Brytanii.

Po sukcesie pierwszego i kolejnych siedmiu transportów LNG statkami, The British Gas Council zdecydowała o imporcie LNG z Wenezueli. Jednakże w związku z odkryciem złóż w Libii i Algierii, krajach położonych znacznie bliżej Wielkiej Brytanii niż Wenezuela, ostatecznie zdecydowano o imporcie z Algierii, która tym samym stała się pierwszym na świecie eksporterem LNG. Pierwsza komercyjna dostawa LNG  z Algierii na rynek brytyjski odbyła się w 1964 roku. Dostawy LNG do Wielkiej Brytanii nie wytrzymały jednak konkurencji ze złożami gazu odkrytymi na Morzu Północnym.

Lata 70. i 80. XX wieku przyniosły wzrost zainteresowania LNG. W krajach azjatyckich, głównie Japonii i Korei, rozpoczęto budowę elektrowni, których paliwem opałowym miał być gaz ziemny. Wydatnie przyczyniło się to do wzrostu koniunktury na wykorzystanie LNG.

Drukuj do pliku