Start > Terminal LNG > LNG w pigułce > Metody regazyfikacji

Metody regazyfikacji


 

Regazyfikacja LNG polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci gazowej, poprzez ogrzanie skroplonego surowca. Podstawowymi urządzeniami w instalacji do regazyfikacji LNG są odparowalniki o różnej wydajności oraz różnej konstrukcji i sposobie ogrzewania.

Odparowalniki skroplonego gazu ziemnego dzieli się na następujące grupy:

 • odparowalniki z ogrzewaniem do temperatury równej temperaturze otoczenia
  • odparowalniki ogrzewane wodą morską lub rzeczną (ORV)
  • odparowalniki ogrzewane powietrzem (SPV)
 • odparowalniki z ogrzewaniem do temperatury wyższej od temperatury otoczenia
  • odparowalniki z ogrzewaniem bezpośrednim:
   • ogrzewanie ogniowe – palnikami gazowymi
   • ogrzewanie elektryczne
  • odparowalniki z pośrednim ogrzewaniem za pomocą nośnika ciepła:
   • ogrzewanie parą wodną
   • ogrzewanie wodą, w której zanurzone są płonące palniki gazowe
   • ogrzewanie izopentanem lub innymi ciekłymi nośnikami ciepła.

O wyborze rodzaju odparowalników i schemacie instalacji regazyfikacji LNG decyduje jej usytuowanie i przeznaczenie oraz dostępność paliwa (lub czynnika ogrzewającego).

Drukuj do pliku