Start > Terminal LNG > LNG w pigułce > Znaczenie i zalety LNG

Znaczenie i zalety LNG


 

Wzrost znaczenia LNG w ostatnich latach związany jest z ogólnym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny.

Wykorzystaniu skroplonego gazu ziemnego sprzyja rozwój możliwości transportowych LNG, a przede wszystkim rozbudowa floty metanowców (204 jednostki w 2006 roku – dane wg Maritime Business Strategies, LLC; do roku 2010 zostanie zwodowane kolejne 145 statków), a także duża konkurencyjność cenowa LNG w stosunku do gazu transportowanego rurociągami.

Ogromne znaczenie dla wzrostu zainteresowania LNG ma także lokalizacja złóż gazu w tych rejonach świata, które trudno połączyć rurociągami z krajami będącymi głównymi odbiorcami tego gazu. Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego jest również znakomitą metodą pokrywania szczytowych zapotrzebowań na gaz.

Do podstawowych zalet wykorzystania LNG należą:

 • elastyczność dostaw – LNG sprawdza się zarówno jako sposób na dywersyfikację dostaw gazu dla niektórych krajów oraz pokrycie szczytowych zapotrzebowań na gaz
   
 • wydajność – podczas skraplania gazu ziemnego w LNG jego objętość zmniejsza się około 600 razy. Oznacza to, że po regazyfikacji ze 100 m3 LNG otrzymujemy 60 tysięcy m3 gazu ziemnego
   
 • ekonomia – koszty transportu i magazynowania LNG są niższe niż gazu ziemnego. Wpływa na to m.in. możliwość wyboru dostawców z różnych części świata (optymalizacja kosztów zakupu i transportu)
   
 • ekologia – gaz ziemny jest ekologicznym paliwem. Podczas spalania emituje do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń niż węgiel, ropa lub inne paliwa kopalniane. Skroplony gaz ziemny jest dodatkowo oczyszczany – jego skład to 95% metanu przy niewielkim (ok. 5%) udziale innych składników. LNG jest zatem bardzo czystym paliwem bez właściwości toksycznych i korozyjnych
   
 • bezpieczeństwo – w przypadku kontaktu z powietrzem, LNG odparowuje i rozrzedza się w powietrzu. Jest więc znacznie mniej szkodliwym i niebezpiecznym paliwem niż np. ropa naftowa czy LPG. Nie ma możliwości skażenia środowiska (wód morskich, gleby) w przypadku wycieku LNG. Nowoczesne technologie konstrukcji zbiorników LNG (typu 'full-containment', "zbiornik w zbiorniku"), specjalne procedury oraz systemy zabezpieczeń, zapewniają wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa terminali regazyfikacyjnych.
Drukuj do pliku