Start > Terminal LNG > Program Rozbudowy Terminalu LNG > Dotacja UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dotacja UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Rozszerzenie funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Polskie LNG (obecnie GAZ-SYSTEM) podpisało z Instytutem Nafty i Gazu -PIB umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozszerzenie funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu” pozyskując kwotę 461 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 1 mld zł. Projekt składa się z następujących elementów:

  • Dodatkowej instalacji regazyfikacyjnej - zwiększającej nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
  • Trzeciego zbiornika LNG – zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca.
  • Instalacji przeładunkowej LNG na kolej – rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
  • Dodatkowego nabrzeża statkowego, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

Zgodnie z założeniami i celami Projekt będzie realizował wskaźnik produktu określony w ramach POIiŚ 2014-2020, osi priorytetowej VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii jako „dodatkowa roczna zdolność terminalu LNG do odbioru gazu dostarczanego drogą morską”.

Data zakończenia finansowego projektu została zaplanowana na grudzień 2023 r.

Drukuj do pliku