Start > Terminal LNG > Terminal LNG w Świnoujściu > Terminal a Środowisko

Terminal a Środowisko


 

Ochrona przyrody ma duże znaczenie dla Świnoujścia jako miasta uzdrowiskowo-turystycznego. Dlatego Polskie LNG(obecnie GAZ-SYSTEM) przeprowadziło realizację projektu terminalu w wariancie najkorzystniejszym dla środowiska naturalnego i bez negatywnego wpływu na walory uzdrowiskowe.

Terminal położony jest w odległości ok. 1 km od granicy strefy uzdrowiskowej "C". Lokalizacja ta jest korzystna pod względem "róży wiatrów” i zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze, są dotrzymane wszelkie standardy jakości powietrza określone obowiązującymi przepisami prawa. 

Cała inwestycja została zrealizowana z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dla zachowania zabytkowych fortów i bunkrów oraz  wydm szarych, terminal LNG został odsunięty o ok. 750 metrów od linii brzegowej i powstał w części wolińskiej Świnoujścia na terenie przemysłowym – obszarze Zespołu Portów Szczecin-Świnoujście – od dawna przeznaczonym pod rozwój.

Inwestycja nie ograniczy dostępu do obiektów turystycznych i nie obniży też w żaden sposób walorów turystycznych miasta. Jako typowa, prawidłowo zaprojektowana inwestycja przemysłowa wpisuje się w nadmorski krajobraz, a przypływające do portu gazowce mogą stanowić dodatkową atrakcję turystyczną.

 

 

Drukuj do pliku