Start > Terminal LNG > Terminal LNG w Świnoujściu > Terminal a Środowisko > Działania proekologiczne prowadzone przez inwestora

Działania proekologiczne prowadzone przez inwestora


 

Działania proekologiczne prowadzone przez inwestora:

  • terminal będzie zlokalizowany 750 metrów od brzegu morskiego, w celu ochrony wydm białych i szarych, gatunków chronionych i zagrożonych,
  • dokonano przeniesienia chronionych gatunków (kruszczyk rdzawoczerwony i tajęża jednostronna),
  • przeniesiono płazy objęte ochroną na stanowiska zastępcze,
  • zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych w postaci zieleni izolacyjnej (nasadzenie ok. 3000 drzew i krzewów),
  • ochrona hibernujących nietoperzy,
  • stworzenie siedliska dla gatunku chronionego – zmieraczka plażowego,
  • prowadzenie  stałego monitoringu oddziaływania  na środowisko,
  • stanowisko przeładunku LNG oddalone o ok. 2 km od najbliższych zabudowań – w obrębie portu zewnętrznego, osłonięte nowym falochronem,
  • stworzenie pasa zieleni od strony zabudowań (wał o wysokości 6 m, z nasadzonymi drzewami i krzewami),
  • budowa nowego zejścia na plażę oraz parkingu dla turystów, oznakowanie szlaków turystycznych, stworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej.
Drukuj do pliku