Start > Terminal LNG > Terminal LNG w Świnoujściu > Terminal a Środowisko > Wyniki monitoringów przyrodniczych

Wyniki monitoringów przyrodniczych


   
 • Wyniki monitoringu przyrodniczego w zakresie biotycznych elementów środowiska w związku z realizacją inwestycji p.n. „Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013 r. (do pobrania tutaj)
   
  Załącznik nr 1 - gatunki roślin (do pobrania tutaj)
  Załącznik nr 2 - grzyby i porosty (do pobrania tutaj)
  Załącznik nr 3 - siedliska przyrodnicze (do pobrania tutaj)
   
 • Informacja z realizacji działań monitoringowych w zakresie abiotycznych elementów środowiska abiotycznego (emisje do powietrza, hałas, hydrogeologia).  Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013 r. (do pobrania tutaj)
Drukuj do pliku